Wanneer wij een hulpmiddel aanmeten, bekijken we of uw zorgverzekering de kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Waar mogelijk declareren we de kosten van uw medische hulpmiddelen rechtstreeks bij uw verzekeraar. Daar heeft u dan geen omkijken naar. Ook dat hoort in onze ogen bij goede zorg.

Hoe zijn de prijzen opgebouwd

Graag leggen we beknopt uit hoe onze prijzen voor orthesen (braces) zijn opgebouwd.

Inleiding: We ontvangen vaak vragen van klanten over het prijsverschil tussen een confectie brace op een webshop en de vergoeding door de zorgverzekeraar. Hier willen we graag meer duidelijkheid over verschaffen.

Aankoop en kosten: Een confectie brace kopen we in bij de groothandel, waar de prijzen vergelijkbaar zijn met die in een webshop. Webshops kunnen vaak lagere kosten hanteren vanwege grootschalige inkoop en minder bedrijfskosten in vergelijking met een orthopedische instrumentmakerij met behandelkamers.

Prijsafspraken met zorgverzekeraars: We hebben over bepaalde braces prijsafspraken gemaakt met uw zorgverzekering. Om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken, gebruiken zorgverzekeraars zogeheten Clusterprijzen, waarbij slechts enkele prijzen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld een kniebrace.

Inbegrepen kosten: Deze clusterprijzen zijn samen met de branche opgesteld en omvatten de inkoop, aanmeet/pas/afleveringstijd, moeilijkheidsgraad en nazorg (garantie). De aanmeet/pas/afleveringstijd wordt berekend aan de hand van orthobandacodes. Voor een confectie brace wordt bijvoorbeeld 40 minuten in rekening gebracht. Het uurtarief is gemiddeld 80 euro, dus voor 40 minuten komt dat neer op 54 euro. Daarnaast wordt de moeilijkheidsgraad meegerekend, wat ook in samenwerking met de branche is vastgesteld. Wat betreft nazorg verschilt dit per zorgverzekeraar, maar gemiddeld moeten wij gedurende één jaar een adequaat hulpmiddel leveren.

Deskundigheid en vergoeding: Onze deskundigheid wordt naast onze tijd ook vergoed. Zo kunnen zorgverzekeraars en voorschrijvers erop vertrouwen dat u het meest geschikte hulpmiddel krijgt voor uw behoeften, wij zorgen ervoor dat onze kennis en kunde bij wordt gehouden door voldoende bij te leren.

We hopen dat dit een helder inzicht biedt in hoe onze tarieven zijn samengesteld.

Wanneer u voor het eerst bij ons komt voor een orthopedische voorziening, heeft u voor de vergoeding van de zorgverzekeraar een verwijsbrief nodig van een medisch specialist. Bij een herhaling is een verwijzing van een huisarts meestal voldoende.

Doordat wij samenwerken met verschillende instrument- en schoenmakerijen leveren wij onze orthopedische hulpmiddelen in een groot deel van Nederland.

Ook werken we op basis van offertes.

Wilt u vrijblijvend advies? Of wilt u meer informatie? Vul dan ons contactformulier in.