Garanties. Op een orthopedische hulpmiddel heeft u een garantie van 1 jaar (uitgezonderd steunzolen, maximaal 6 maanden).

Controle. Nazorg is erg belangrijk. Laat daarom uw orthopedisch hulpmiddel controleren. Wij bekijken de pasvorm, de stand en het slijten van uw orthopedisch hulpmiddel, zodat we u kunnen adviseren over de noodzakelijke aanpassingen.

Klachten. Atelier D’Orthopedie doet zijn uiterste best om een goed product te leveren.
Mocht u desondanks ontevreden zijn over een orthopedisch hulpmiddel dat wij hebben geleverd of suggesties willen doen om onze hulpverlening te verbeteren, dan kunt u dit rechtstreeks doorgeven aan uw orthopedisch instrumentmaker of schriftelijk indienen via het online formulier op deze website. Binnen 48 uur geven wij dan een reactie. Wij proberen binnen 2 weken uw klacht naar volle tevredenheid op te lossen.
Als u zich niet kunt vinden in de aangedragen oplossing, verwijzen wij u door naar een onafhankelijke klachtencommissie die de klacht dan overneemt (www.klachtenportaalzorg.nl).
Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de SEMH, postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.

Lever- en wachttijden. Atelier D’Orthopedie streeft ernaar confectieartikelen direct uit voorraad te leveren. Als we het artikel niet in voorraad hebben, leveren we binnen 10 werkdagen. Voor maatwerk orthopedische hulpmiddelen moet u rekening houden met een levertijd tot aan de pasfase van gemiddeld 2 weken voor orthesen en gemiddeld 3 weken voor  prothesen, dit conform afspraken volgens zorgverzekeraars. Spoedreparaties en wijzigingen worden na overleg binnen 24 uur uitgevoerd. Binnen 24 uur kunt u een afspraak maken via e-mail of telefoon.

Gewenning, training , onderhoud. Voor ieder hulpmiddel dat we leveren, geldt een periode van gewenning. De duur van deze periode is afhankelijk van het hulpmiddel dat is geleverd. Bij aflevering informeren we u hierover. Tijdens het passen en/of tijdens het afleveren krijgt u instructie over het gebruik van het hulpmiddel. Raadpleeg voor informatie over het onderhoud de folder die u bij het hulpmiddel hebt gekregen.

Machtiging en vergoeding. Atelier D’Orthopedie vraagt een machtiging aan via een offerte en verwijsbrief/recept van uw arts. De zorgverzekeraar of het behandelde ziekenhuis of de behandelende instelling betaalt de vergoeding aan Atelier D’Orthopedie. Als het hulpmiddel aan u is geleverd maar niet door uw zorgverzekeraar of ziekenhuis/instelling wordt vergoed, ontvangt u de factuur zelf. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid. Atelier D’Orthopedie is verzekerd voor aansprakelijkheid, als er calamiteiten ontstaan tijdens het gebruik van uw hulpmiddel.

Atelier D’Orthopedie is deelnemer van stichting SEMH.(www.semh.info).